Upoznajte nas

Invest – Import a.d. je osnovan 1950. godine prvenstveno kao uvoznik kapitalne opreme i  tehnologije, u cilju industrijalizacija zemlje. Vremenom je, od uvozno orijentisane kompanije, Invest-Import a.d. svoje aktivnosti proširio na izvoz gotovih proizvoda iz oblasti: mašinske i elektroindustrije, hemijske industrije, kožarske i tekstilne industrije. Kompanija je puno ulagala u razvijanje dugogodišnje kooperacije sa domaćim firmama, što je rezultiralo izvozom kablova, putničkih i teretnih vagona, traktora, mašinskih alata, opreme za kožarsku industriju, telekomunikacionih sistema, opreme za gradjevinsku industriju, opreme za dalekovode. Pored toga, od sedamdesetih godina prošlog veka kompanija je počela i sa izvodjenjem investicionih radova iz oblasti telekomunikacija, industrijskih objekata, prenosa i distribucije električne energije.  Nakon više od šezdeset godina postojanja, Invest-Import  a.d. se specijalizovao za delatnosti usmerene na uvoz i izvoz gotovih proizvoda i opreme, transfer tehnologije, izgradnju kompletnih industrijskih postrojenja i ostalih projekata na bazi „ključ u ruke“.

Zaposleni u kompaniji Invest-Import a.d. su projektovali i realizovali više stotina industrijskih projekata u svetu, od kojih navodimo samo neke:

Rudnici bakra i zlata u Mjanmaru (Burmi).

Dalekovodi u Mjanmaru (Burmi).

Telefonske mreže u Iraku, Libanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Pakistanu.

Radio stanice u Libiji, Alžiru, Pakistanu, Maroku, Siriji.

Telefonske centrale u Libanu.

Luke u Mjanmaru (Burmi) i Indoneziji.

Fabrike hrane i lake industrije u Egiptu, Pakistanu, Sovjetskom Savezu.

Fabrike kože u Sovjetskom Savezu, Sudanu, Somaliji, Alžiru, Indiji.

Fabrike gradjevinskog materijala u Sovjetskom Savezu, Italiji, Egiptu, Kubi, Angoli.

Poslovi za koje je Invest-Import a.d. registrovan se odvijaju na takav način da dokazuju posvećenost u pružanju što kvalitetnijih usluga koje su u funkciji zadovoljenja zahteva i očekivanja poslovnih partnera, što je postalo deo tradicije kompanije.

Aktivnosti na uvođenju sistema QMS datiraju od devedesetih godina prošlog veka, a prvi sertifikat dobijen je avgusta 2000. godine  koji je izdao RW TUV Systems GmbH.