Delatnosti

Organizacione celine

Kako bi udovoljio visokim zahtevima izvoza i uvoza, prodaje opreme i proizvoda, transfera tehnologije i ostvario investicione projekte, Invest-Import a.d. je osnovao nekoliko svojih preduzeća i predstavništava u svetu. Osnivanje ovih preduzeća i predstavništava treba da dovede do osvajanja raznih tržišta u svetu, pronalaženja novih vidova saradnje i usvajanje inicijativa koje bi omogućile uspostavljanje poslovnih odnosa sa velikim međunarodnim kompanijama, kao i investiranja njihovog kapitala.Zahvaljujući iskustvu i rezultatima izvršenih radova, visokom tehnološkom nivou, inovacijama u proizvodnim i komercijalnim aktivnostima, kao i zaposlenima raznih struka, Invest-Import a.d. može da garantuje svojim partnerima pouzdanu i uspešnu saradnju.

Invest-Importa a.d. obavlja svoje delatnosti u okviru tri organizacione celine:

 

OC Invest-Trade

Organizacioni centar Trgovina obavlja sve vrste spoljnotrgovinskih poslova (izvoz, uvoz, lon poslovi, lizing, kompenzacioni poslovi, zastupanje, medjunarodno posredovanje, konsignacija i dr.) kao i poslove unutrašnje trgovine (trgovina na veliko i malo). U okviru navedenih poslova OC Trgovina se bavi prometom različitih proizvoda i usluga:

– izvoz kablova,

– izvoz proizvoda obojenih metala i metalopreradjivačke industrije,

– uvoz opreme i rezernih delova za hidroelektane i termoelektrane,

– izvoz vagona i rečnih brodova.

Izvoz kablovskih proizvoda, koji su izradjeni u Industriji Kablova Jagodina (FKS), u skladu sa najvažnijim svetskim standardima: VDE, GOST, LCIE, IEC, ASTM, UL Listings, BS, UTE i JUS standardom, od 1955. godine iznosi preko 4 milijarde dolara.

 

OC Trgovina izvozi sledeće proizvode metalopreradjivačke industrije:

– mašine: brusilice, strugove CNC obradne centre, specijalne mašine,

– pneumatske i hidraulične instalacije (kompresore, hidraulične pumpe)

– traktore od 30-150KS uključujući rezervne delove i priključke,

– hidraulična creva i hidraulične upravljače.

Poslednjih godina glavne aktivnosti OC Trgovina bile su usmerene na uvoz opreme, rezervnih delova i materijala za potrebe hidro i termoelektrana, rudnika sa površinskom i podzemnom eksploatacijom, kao i izvoz transportnih sredstava (brodova i šinskih vozila).

 

OC Investicioni radovi

Osnovne delatnosti:

Industrija – Energetika

Cevovodi – Infrastruktura

Luke – Vodosnabdevanje i kanalizacija

Rudnici – Telekomunikacije

Izgradnja – Izvodjenje i rekonstrukcija gradjevinskih objekata

Projektovanje – Industrijskih i stambenih objekata

Brane – Hidrotehnički objekti

Na polju investicija Invest-Import a.d. obavlja značajne aktivnosti u inostranstvu, kao što su planiranje, nabavka, dizajn, montaža i instalacija opreme, nadzor, puštanje u rad, obuka.

Montažni radovi čine Invest-Import a.d. prepoznatljivim imenom u svetu, od kojih su najpoznatiji :

Fabrika za obradu kože, objekti za skladištenje ulja, gasa, derivata nafte kapaciteta iznad 500 tona, Remont i održavanje svih vrsta industrijskih i drugih postojenja, fabrika za obradu celuloze i papira, montaža magistrala i grana toplovodnih cevovoda i cevovoda za gas (standardni radni pritisak preko 16 bara) instalacije grejanja, hlađenja i klimatizacije, fabrika za proizvodnju cementa, fabrika za obradu nemetala, instalacije termoelektrana od 10 MVA i više, sve vrste instalacionih i završnih radova na elektranama, konstrukcija mehanizovanih robnih i putničkih luka, konstrukcija hladnjača sistemom „ključ u ruke”, projektovanje svih vrsta energetskih, industrijskih i gradjevinskih konstrukcija.

 

OC ekonomsko,  finansijsko, Pravni i opšti poslovi

oc-ekonomsko-finansijsko-pravni-i-opsti-poslovi_1
oc-ekonomsko-finansijsko-pravni-i-opsti-poslovi_2
previous arrow
next arrow

Ovaj OC bavi se obavljanjem administrativnih, ekonomskih i finansijskih poslova za kompaniju. Finansije su dostigle visok nivo koji omogućava pružanje usluga svih vrsta uključujući usluge konsaltinga u oblasti finansija i revizije, vrednovanja investicija, otkupa kompanija i prodaje, berzanske i brokerske usluge i usluge finansijskog inženjeringa.