Reference

ENERGETIKA

Isporuka opreme i materijala za dalekovod 500 KV 152 milje Meikhtila

Taungoo (u izgradnji).

Isporuka opreme za 3.000 milja dalekovoda 230 KV, 132 KV, 66 KV i 33KV.

Isporuka 40 podstanica kapaciteta 18 – 100 MVA.

Isporuka opreme i materijala kao što su čelični stubovi, transformatori, prekidači,kablovi, aluminijumski provodnici, izolatori, itd.

Isporuka 50 milja podzemnih energetskih kablova od 6, 11 i 33 KV.

Kompletna Termoelektrana od 11 MW – Ywama, Insein, Myanmar.

Isporuka 103 trafostanica za unutrašnju ugradnju.

Isporuka kompletne trafostanice u Pyitthu Hlutaw.

Isporuka 4.500 komada frižidera (OBODIN).

Izgradnja kompletne Fabrike baterija.

Izgradnja Fabrike elektromotora.

 

ŽELEZNICA

– Isporuka 1.500 teretnih železničkih vagona različitih tipova:

Zatvoreni vagoni uskog koloseka,

Vagoni uskog koloseka za prevoz drvene gradje,

Vagoni uskog koloseka za prevoz šećerne trske,

Vagoni uskog koloseka za prevoz materijala,

Vagoni cisterne uskog koloseka,

Kočničarski vagoni uskog koloseka,

Vagon kontejneri.

– Most na reci Sitang, sa 6 lukova, ukupne dužine 1.600 metara, jedan od najdužih čeličnih mostova u Republici Unija Mijanmar.

– 62 železnička mosta sa 2 luka.

 

NAVODNJAVANJE

Projektovanje i izgradnja brane North Nawin.

Isporuka opreme za navodnjavanje.

Isporuka opreme za zemljane radove, buldožera, utovarivača i bagera.

Isporuka 1.000 dizel pumpi kapaciteta 600 lit/min.

Isporuka 10.000 elektro pumpi domaće proizvodnje.

 

RUDARSTVO

Rudnik bakra površinskog kopa kapaciteta 2,4 miliona tona rude godišnje u Monywa.

Projektovanje i isporuka opreme za krečanu kapaciteta 110 tona dnevno.

Kamenolom.

Projektovanje i izgradnja rudnika zlata sa topionicom i postrojenjem za rafinisanje kapaciteta 450.000 tona rude godišnje u Kzaukpahtoe.

Jedno pilot postrojenje za preradu rude zlata kapaciteta 10.000 tona godišnje.

Izrada studije izvodljivosti za Letpadaung rudnik bakra.